Dzień Konia na Podlasiu i Misja Wschód

Dzień Konia na Podlasiu i Misja Wschód.

Celem takiej imprezy jest promocja lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej oraz upamiętnienie wydarzeń związanych z historią regionu. Plenerowa impreza która odbyła się 18 czerwca w Niewodnicy Kościelnej przede wszystkim skierowana była do mieszkańców Podlasia. Podstawowym elementem był pokaz koni zimnokrwistych i źrebiąt oraz zaprzęgów i wozów konnych.

Nie zabrakło zespołów i kapel ludowych. Swoje umiejętności zaprezentowali kowale, rymarze, rękodzielnicy, rzeźbiarze, kolekcjonerzy, artyści amatorzy prezentujący szeroki wachlarz pasji i talentów. Przewidziano szereg konkursów i zabaw dla młodych widzów. Oczywiście na takiej imprezie nas nie zabrakło. Kolejny raz pokazaliśmy publiczności nasze konie – gorącokrwiste, drobne i szczupłe w porównaniu z prezentowanymi. Oklaski i okrzyki podziwu towarzyszyły pokazowi. „Co to też ułani potrafią na tych koniach” – z niedowierzaniem mówili hodowcy. A my znów mieliśmy okazję promować nasz 10. pułk. Ku chwale kawalerii!

Kiedy część naszych członków i koni „bawiła się” w Niewodnicy, drugi zespół pojechał walczyć z bolszewikami ( i robić za bolszewików też było trzeba) na VII Pikniku Militarnym Misja Wschód

Zdjęcia >>