Dęby na pamiątkę

Sześć drzew na pamiątkę sześciu oficerów zamordowanych przez NKWD w Katyniu zostało posadzonych w niedzielę, 24 października na terenie białostockiej jednostki wojskowej. Na uroczystość zorganizowaną przez Koło Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin pojechali także przedstawiciele naszego Szwadronu.

W dawnym kościele garnizonowym przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku o godzinie 11.30 odbyła się msza święta celebrowana przez komandora Mariana Wydrę, kazanie wygłosił ks. komandor Zbigniew Rećko z Katedry Polowej Wojska Polskiego, kapelan Garnizonu Białystok, podkreślając w nim symbolikę wydarzenia – była to bowiem msza święta, na której obecni byli najmłodsi mieszkańcy miasta. Następnie zgromadzeni udali się na teren jednostki 18 Pułku Rozpoznawczego, tu bowiem powstać miała aleja pamiątkowych drzew . Dęby pamięci mają być żywymi pomnikami dla wszystkich ofiar obozów jenieckich w Katyniu, Starobielsku, Charkowie i Miednoje. Upamiętnią one oficerów: Tadeusza Szułdrzyńskiego, Ksawerego Kiełczewskiego, Piotra Bystrowskiego, Antoniego Chamskiego, Józefa Wysokińskiego oraz Mieczysława Jeżewskiego. Każdy dąb otrzymał stosowną tabliczkę, pod każdym spoczęły kwiaty. Więcej o oficerach i podoficerach 10 Pułku Ułanów Litewskich ofiarach mordu NKWD sprzed 70 laty wkrótce na naszych stronach historycznych.

{gallery}galeria/deby{/gallery}

Zdjęcia Marta Jaworska