Opłatki

Dzielimy się opłatkiem

Jak co roku spotykaliśmy się z naszymi przyjaciółmi by podzielić się opłatkiem. 18 grudnia na zaproszenie Pani Burmistrz m. Łapy wzięliśmy udział w opłatkowych spotkaniach wigilijnych. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i za moc życzeń. Niechaj zbliżające się święta dadzą Wam moc radości i rodzinnej bliskości. Wesołych Świąt.

21 grudnia spotkaliśmy się w gronie służb i administracji naszego województwa. Serdeczne życzenia popłynęły jak woda, a potok tych życzeń niech spłynie na nas wszystkich. Przekazujemy więc ciepłe życzenia członkom naszego stowarzyszenia za pracę włożoną w kultywowanie tradycji i budowanie właściwego obrazu żołnierza i obywatela. Koleżanki i koledzy, nasze starania nie idą na marne i są doceniane tak przez ogół społeczeństwa jak też i przez władze naszego regionu.

29 grudnia, spotkaliśmy się w klubie garnizonowym 18PR aby pożegnać stary rok, i złożyć sobie i Wam życzenia na ten Nowy, lepszy 🙂 Spotkanie w klubie zorganizowało Koło Żołnierzy 10. Pułku Ułanów Litewskich i Ich Rodzin

Tradycja jest rzeczą ważną w naszym życiu, toteż spotkanie zaszczycili swoją obecnością dowódcy jednostek garnizonu, jak tez Wojewoda naszego regionu.

Zdjęcia >>