Projekt ołtarz

I kolejny projekt Szwadron Kawalerii 10 Pułku Ułanów Litewskich mający kwaterę główną w Pietkowie prowadził wspólne działania podczas realizacji projektu pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw....